TEMAT:  Agresywne dziecko w grupie

CZAS TRWANIA:  2 godziny

FORMA:  Warsztat

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:  Agresywne dziecko w grupie potrafi zdezorganizować pracę, wpływać niekorzystnie na wizerunek wychowawcy oraz przedszkola, jak również może sprawiać bezpośrednie zagrożenie dla innych dzieci. W ramach warsztatu uczestnikom przekazane zostaną sposoby oddziaływania na agresywne dziecko, jak również planowania szerokich oddziaływań wychowawczych mających na celu wygaśnięcie agresywnych zachowań u dziecka.

CENA: 300 zł