TEMAT: Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?

CZAS TRWANIA:  2,5 godziny

FORMA: Warsztat

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:  Dzięki uczestniczeniu w warsztatach nauczyciel zgłębi wiedzę na temat swoich predyspozycji oraz trudności w prowadzeniu rozmów z „trudnym” rodzicem. Otrzymana wiedza w zakresie wczesnego rozpoznania konfliktowego rodzica umożliwi właściwe przygotowanie się do rozmowy oraz przeprowadzenie jej z zachowaniem profesjonalizmu.

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI: Placówka decydująca się wziąć udział w szkoleniu otrzyma od nas „Kartę rozmowy z rodzicem” . Narzędzie to jest nieodzowne do dokumentacji opieki psychologiczno-pedagogicznej, jak również umożliwia egzekwowanie poczynionych z rodzicem ustaleń.

CENA: 50 zł /os lub 300 zł -> szkolenie w ramach rady pedagogicznej bez względu na liczbę uczestników.

Otrzymaną wiedze będą Państwo mogli bezpośrednio wykorzystać

Uwaga promocja: Placówki, które zdecydują się na w/w warsztaty do końca września 2018 bezpłatnie otrzymają możliwość szkolenia z prawidłowego wykorzystania „Karty rozmowy z rodzicem”.